Familjeterapi och parterapi med EFT

Emotionellt Fokuserad Terapi

Vår metod för familjeterapi - EFT

Våra parterapeuter är specialiserade inom EFT – emotionellt fokuserad parterapi. EFT är en mycket välbeprövad metod för familjeterapi.

Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) är den metod som våra parterapeuter använder som grund för sina samtal. Metoden fokuserar på de känslomässiga banden mellan paret. Utgångspunkten är att de flesta relationsproblem uppstår i ett negativt samspelsmönster som upprepas och vidmakthålls.

Båda kan längta efter närhet och förståelse men:

  • det är för mycket distans mellan paret
  • den ena eller båda känner sig kritiserade
  • den ena eller båda känner sig inte förstådda eller prioriterade
  • samma argumentation upprepas om och om igen

I EFT arbetar våra familjeterapeuter med att hjälpa er att se och förstå samspelsmönster där ni båda är involverade.

Det är mönstret som är problemet, inte ni som partners. Genom ökad förståelse för ens eget beteende och för den andres agerande och känslor kan öppenhet och tillit växa. Det destruktiva samspelsmönstret ersätts med ett konstruktivt.

Våra familjeterapeuter i centrala Stockholm

Tre nycklar till en varaktig kärleksrelation

Familjerådgivning

Tillgänglighet

Att vara tillgängliga för varandra innebär att paret är tillgängliga och öppna för varandra även när de känner tvivel och är osäkra. De kan ta sig ur känslan av att vara känslomässigt avskurna från varandra och göra sina känslor begripliga.

Lyhördhet

Att paret är lyhörda för varandra innebär att de lyssnar och hör varandra och visar att de uppfattar varandras känslor, särskilt anknytningsbehov och rädsla för att förlora anknytningen. De finns där för varandra för att ge tröst och omhändertagande när det behövs.

Engagemang

Känslomässigt engagemang innebär den mycket speciella uppmärksamhet som bara kärlekspar ger varandra som till exempel att de tittar längre på varandra och tar mer i varandra. De är trygga med att de kommer vara nära varandra också i framtiden.

EFT terapi – teorin bakom metoden

Det är Dr Sue Johnson som primärt utvecklat modellen sedan 1980-talet utifrån en relativt ny vetenskap om kärlek och anknytning. Hon såg att problem i parrelationer ofta handlar om förlusten av en känslomässigt trygg anknytning. Det vill säga frånvaron av emotionell närvaro, när vi inte når vår partner känslomässigt eller vår partner inte är lyhörd. Vi hamnar då lätt i känslan av ensamhet och hjälplöshet.

Detta kan i sin tur leda till att vi överväldigas av ilska, sorg, smärta och framförallt obehag. Att vi känner obehag och även rädsla är inte så förvånande utifrån vårt nedärvda behov av anknytning för vår överlevnad. 

När vi förlorar samhörigheten med vår partner äventyrar det vår känsla av trygghet. Denna förlust ger upphov till ett negativt samspel som i sin tur upprätthåller förlusten. Om tryggheten hotas i relationen och vi inte upplever att vi får något positivt gensvar från vår partner används olika otrygga anknytningsstrategier, medvetet eller omedvetet.

Dessa strategier används som ett skydd och som ett sätt att hålla kvar relationen. Gemensamt för de olika strategierna är att de i grunden drivs av hotet om separation.

EFT är en anknytningsbaserad, empiriskt prövad korttidsmodell som även integrerar teorier och interventioner från det humanistiska och systemiska fältet.

Den här webbsidan använder kakor för att förbättra din upplevelse.